Методика редукування рівнянь в задачах параметричних коливань конструкцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Автори
Гоцуляк, Є. А.
Дехтярюк, Є. С.
Лук’янченко, О. О.
Борисенко, В. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються питання, які пов’язані з побудовою розрахункових моделей для чисельного визначення границь областей стійкості динамічних станів пружних систем, що обумовлені зовнішнім впливом.
Опис
Ключові слова
кафедра теоретичної механіки, редуковані моделі, динамічна стійкість, квазістатичне наближення, параметричні коливання, пружні системи
Бібліографічний опис
Методика редукування рівнянь в задачах параметричних коливань конструкцій / Є. А. Гоцуляк, Є. С. Дехтярюк, О. О. Лук’янченко, В. Г. Борисенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 24 –34. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання