Коливання оболонкових конструкцій з приєднаними масами

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропонована методика побудови скінченноелементних моделей з урахуванням нерегулярностей типу «приєднана маса» в задачах про власні коливання континуальних конструкцій. Регулярність сіткової області моделі забезпечується шляхом введення особливих СЕ, яким надається статус "включення". Обчислені значення частот власних коливань пластини з приєднаними масами порівнювались з тими, що отримані аналітичними методами
Опис
Ключові слова
коливання оболонкових конструкцій, приєднана маса, коливання циліндричних оболонок, метод скінченних елементів ( МСЕ )
Бібліографічний опис
Легостаєв А. Д. Коливання оболонкових конструкцій з приєднаними масами / А. Д. Легостаєв , Н. А. Гречух, О. О. Яковенко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 31 - 39. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання