Про рухомість бурильної колони в криволінійній свердловині зі спіральними геометричними недосконалостями

Ескіз

Дата

2010

Автори

Гайдайчук, В. В.
Худолій, С. М.
Андрусенко, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджується рух бурильної колони при виконанні спуско-підйомних операцій в криволінійній свердловині з локалізованими спіральними недосконалостями осьової лінії. Для визначення однієї частини змінних поставлено пряму задачу статики, для іншої частини – обернену. Розглянуто приклад.

Опис

Ключові слова

криволінійна свердловина, буріння, криволінійний стержень, кафедра теоретичної механіки

Бібліографічний опис

Гайдайчук В. В. Про рухомість бурильної колони в криволінійній свердловині зі спіральними геометричними недосконалостями / В. В. Гайдайчук, С. М. Худолій, О. М. Андрусенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 74 - 85. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced