Аналіз зарубіжного досвіду регулювання водокористування у контексті реалізації політики сталого розвитку України

Ескіз

Дата

2019-02

Автори

Василенко, Леся Олексіївна
Жукова, Олена Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Одною з основних проблем сьогодення є постачання якісної питної води населенню. Водні ресурси відіграють значну роль в економіці будь-якої держави, а забезпеченість прісною водою характеризує економічне положення країни. Проблема нестачі питних ресурсів на сучасному етапі була та є надзвичайно гострою. Більше однієї людини із кожних шести у сучасному світі не мають доступу до достатньої кількості питної води (близько 1,1 млрд. чоловік), і більше двох із кожних шести людей не мають відповідних санітарних умов (2,6 млрд.). Нерівномірний територіальний розподіл водних ресурсів, висока водоємність виробництва, особливості міжнародної інтеграції (не на користь України), нераціональне використання, забруднення водних ресурсів, незадовільний стан систем господарськопитного водопостачання та погіршення технічного стану основних виробничих фондів водного господарства – гідротехнічних споруд призвели до зниження якості природних питних вод на території України. Однак, у будь-якому разі, економічний механізм водокористування базується на реалізації принципу платності і покриття всіх витрат, пов’язаних з управлінням водними ресурсами, їх розвитком та охороною. Незважаючи на це, вже досягнуто певного прогресу у реформуванні управління водогосподарським комплексом, проте залишаються проблеми, обумовлені недосконалістю системи управління. Всі великі і значущі для економіки України гідротехнічні споруди будувалися у радянські часи, сьогодні проводять лише реконструкції. Автори, досліджуючи це питання наводять інтегральну оцінку питної води централізованої системи водопостачання в країнах Європи та в Україні, проведений аналіз питного водозабору по хімічним показникам для міста Київ (водозабір р. Десна). В статті визначено основні проблеми, які стримують активний розвиток комунальних підприємств водопостачання України. Проведено аналіз основних механізмів регулювання процесів водокористування в країнах Євросоюзу, Україні та на основі цих досліджень розроблено пропозиції щодо удосконалення організаційно-економічного механізму, стимулювання раціонального використання водних ресурсів.

Опис

Ключові слова

питна вода, раціональне водокористування;, індекс забруднення води;, екологічний індекс;, санітарно-гігієнічні норми., кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Василенко Л.О. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання водокористування у контексті реалізації політики сталого розвитку України / Л . О. Василенко, О. Г. Жукова // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Slovakia ; Košice : Academic society of Michal Baludansky, 2019. – №7. - P.172-181

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset