Сучасні технології «ALARA» як інструмент керування впливом на формування біосферосумісного середовища об’єктів будівництва

Ескіз

Дата

2017

Автори

Чернишев, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Основою стратегічного планування діяльності у вирішенні комплексних науково-технічних завдань зі створення та експлуатації складних інженерних об'єктів лежать не тільки технічні, але й управлінські аспекти такої діяльності за принципом ALARA. Однією з найбільш важливих управлінських задач є оптимізація населених пунктів задля мінімальних витрат невідновлюваних ресурсів на опалення і охолодження. Серед впливових факторів є розповсюдження сонячної радіації. У цій статті розглянемо розроблені автором програми для комп’ютерного моделювання розповсюдження сонячної радіації в населених пунктах з урахуванням забудови в рамках пакету «Atmospheric Radiation». Порівняння результатів розрахунку та понад 13 тисяч вимірювань показало відмінний збіг окрім низького стояння сонця або високої мутності атмосфери. Останні випадки не мають практичного значення через незначне надходження сонячної радіації. Таким чином, програмний комплекс «Atmospheric Radiation» є апробованим інструментом екологічного менеджменту об’єктів біосферосумісного будівництва з реалізацією принципу ALARA

Опис

Ключові слова

екосистема, будівельний проект, біосферосумісність, екологічна безпека, ALARA, радіаційна безпека

Бібліографічний опис

Чернишев Д. О. Сучасні технології «ALARA» як інструмент керування впливом на формування біосферосумісного середовища об’єктів будівництва / Д. О. Чернишев // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 22. - С. 7-12. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced