Комп’ютерне моделювання динаміки лопатей вітроенергетичних установок

Ескіз

Дата

2010

Автори

Гловач, Л. В.
Носенко, В. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Обговорюються перспективи розвитку вітроенергетики в Україні. Поставлено задачу про динамічний розрахунок конструкції вітроенергетичної установки за інтегрованою розрахунковою схемою. Прийняті до уваги сили тяжіння, аеродинамічні сили та гіроскопічні сили інерції. Побудовані розв’язувальні рівняння. Розроблена методика розрахунку.

Опис

Ключові слова

вітроенергетика, вітроенергетичні установки, динамічний розрахунок конструкції, сила тяжіння, аеродинамічна сила, гіроскопічна сила інерції, рівняння, кафедра геотехніки

Бібліографічний опис

Гловач Л. В. Комп’ютерне моделювання динаміки лопатей вітроенергетичних установок / Л. В. Гловач , В. П. Носенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 143 - 152. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset