Застосування різних способів моделювання удару в віброударних системах з твердим та м‘яким обмежниками

Ескіз

Дата

2010

Автори

Погорелова, О. С.
Постнікова, Т. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Аналізується можливість моделювання удару граничними умовами з використанням коефіцієнта відновлення і нелінійною силою контактної взаємодії у віброударных системах із твердим і м'яким обмежниками коливань. Показано, що в системах із твердим обмежником можуть бути застосовані обидва способи моделювання удару, у той час як у системах з м'яким обмежником удар варто моделювати нелінійною силою контактної взаємодії й описувати її відповідно до закону Герца

Опис

Ключові слова

моделювання удару, контактна взаємодія, віброударні системи, коефіцієнт відновлення, нелінійна сила

Бібліографічний опис

Погорелова О. С. Застосування різних способів моделювання удару в віброударних системах з твердим та м‘яким обмежниками / О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 87 – 93. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced