Аналіз сучасних інформаційних технологій системи діагностики технічного стану будівель і споруд

Ескіз

Дата

2018

Автори

Терентьєв, Олександр Олександрович
Київська, Катерина Іванівна
Горбатюк, Євгеній Володимирович
Доля, Олена Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Інформаційні технології є однією з найважливіших системних складових питань, пов’язаних з обстеженням та діагностикою технічного стану будівельних об’єктів. Це досягається за рахунок застосування розвинутих інтерактивних засобів взаємодії, підтримки користувачів різного рівня підготовки, формування багатовіконних макетів екранів, структур меню, діалогових послідовностей. Інформація може отримуватись від різних джерел і досліджуватися на різних рівнях деталізації. Збільшення потужності системи може бути забезпечено за рахунок застосування відкритої архітектури і можливості масштабування системи з підключенням як власних, так і зовнішніх застосувань та додатків, організації модульності прикладних програм, вибору оптимальної конфігурації та гнучкої підтримки необхідної конфігурації, підтримки відкритих стандартів.

Опис

Ключові слова

інформаційно-довідкова система, нечіткі нейронні мережі, гібридні мережі, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішеннь, генетичні алгоритми, нечіткі системи, експертні системи, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кафедра інформаційних технологій, кафедра будівельних машин

Бібліографічний опис

Аналіз сучасних інформаційних технологій системи діагностики технічного стану будівель і споруд / О. О. Терентьєв, К. І. Київська, Є. В. Горбатюк, О. В. Доля // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 100-107. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced