Методологічний базис містобудівного моніторингу земель населених пунктів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Смілка, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Методологія ведення містобудівного моніторингу земель населених пунктів базується на сукупності наукових методів дослідження предметної області, зокрема множини характеристик та явищ середовища населених пунктів. До теоретичних методів моніторингу можна віднести екстраполяцію, класифікацію, узагальнення, формалізацію. До емпіричних методів моніторингу відносяться вимірювання, методи документалістики, експеримент, органолептичні методи, порівняння, розрахунково-аналітичні методи, спостереження. Методологічний базис містобудівного моніторингу земель населених пунктів формується завдяки ряду наукових підходів, зокрема геоінформаційного, кваліметричного, цільового, економетричного підходів.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, методологія, моніторинг, населений пункт, землі, науковий підхід, methodology, monitoring, settlement, land, scientific approach, методология, мониторинг, земли, научный подход

Бібліографічний опис

Смілка В. А. Методологічний базис містобудівного моніторингу земель населених пунктів / В. А. Смілка // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 70. - С. 549-559. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset