Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами : методичні вказівки до виконання практичних занять

Ескіз

Дата

2024

Автори

Івахненко, Ірина Сергіϊвна
Чуприна, Христина Миколаївна
Рижакова, Галина Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять зміст, контрольні запитання і вказівки до виконання практичних занять. Призначено для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами : методичні вказівки до виконання практичних занять : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : І. С. Івахненко, Х. М. Чуприна, Г. М. Рижакова. – Київ : КНУБА, 2024. – 40 с. : іл. - Бібліогр. : с. 37-39.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced