Аналіз впливу екологічних навантажень на екологічну ситуацію у м.Києві

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута основна проблема,пов’язана із стрімкими темпами зростання урбанізації, у тому числі, з підвищенням рівня автомобілізації, - це погіршення екологічного стану у містах. Представлені статистичні дані по викидам забруднюючих речовин в атмосферне повітря навколишнього середовища міста на прикладі м. Києва. Проведений аналіз залежності екологічної ситуації від викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, урбоекосистема, екологічна ситуація, забруднюючі речовини, джерела викидів, urboecosystem, ecological situation, pollutant emissions, emission sources
Бібліографічний опис
Приймаченко О. В. Аналіз впливу екологічних навантажень на екологічну ситуацію у м.Києві / О. В. Приймаченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб./ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 568-575. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання