Аналіз впливу екологічних навантажень на екологічну ситуацію у м.Києві

Ескіз

Дата

2013

Автори

Приймаченко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянута основна проблема,пов’язана із стрімкими темпами зростання урбанізації, у тому числі, з підвищенням рівня автомобілізації, - це погіршення екологічного стану у містах. Представлені статистичні дані по викидам забруднюючих речовин в атмосферне повітря навколишнього середовища міста на прикладі м. Києва. Проведений аналіз залежності екологічної ситуації від викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, урбоекосистема, екологічна ситуація, забруднюючі речовини, джерела викидів, urboecosystem, ecological situation, pollutant emissions, emission sources

Бібліографічний опис

Приймаченко О. В. Аналіз впливу екологічних навантажень на екологічну ситуацію у м.Києві / О. В. Приймаченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб./ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 568-575. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset