Енергозберігаючі технології біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті наведено порівняльний аналіз технологій біологічного очищення стічних вод, що містять етапи анаеробної, аеробної, аноксидної обробки мулової суміші, з метою досягнення мінімізації енергозатрат на реалізацію процесів водоочищення. Показано, що енергозберігаючою є технологія біологічного очищення стічних вод за модифікованою схемою Bardenpho із поділом рециркуляційного активного мулу між ступенями очищення.
Опис
Ключові слова
анаеробна обробка мулової суміші, аеробна обробка мулової суміші, аноксидна обробка мулової суміші, технологія біологічного очищення стічних вод
Бібліографічний опис
Россінський В. М. Енергозберігаючі технології біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод / В. М. Россінський // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 7. - С. 269-273. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання