Аналітичний та чисельний методи оцінки показників безвідмовності будівельних машин для моделей ординарних потоків відмов з обмеженою післядією

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Автори
Назаренко, Іван Іванович
Лесько, Віталій Іванович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Поширеною практикою при дослідженні надійності будівельних машин є безпідставне віднесення потоку відмов машин до найпростіших пуассонівських, тоді коли в якості реальних моделей потоків відмов БДМ скоріше слід розглядати потоки відмов з обмеженою післядією. В певній мірі такі грубі припущення іноді себе виправдовують, оскільки значно спрощують методи розрахунку, але з іншого боку це призводить до значних похибок в оцінці показників надійності. Розглянемо існуючі методи та можливості їх використання для реальних потоків відмов БДМ.
Опис
Ключові слова
показники безвідмовності будівельних машин, реальні потоки відмов, кафедра машин і обладнання технологічних процесів
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Аналітичний та чисельний методи оцінки показників безвідмовності будівельних машин для моделей ординарних потоків відмов з обмеженою післядією / І. І. Назаренко, В. І. Лесько // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2002. - Вип. - 12. - С. 90 - 95. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання