Власні методики дослідження, використані при дослідженні архітектурно-просторового потенціалу нових видів рекреації в Карпатському регіоні

Ескіз

Дата

2014

Автори

Смадич, І. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

продемонстровано авторські методики досліджень, що застосовувалися при аналізі та оцінці ресурсного потенціалу Карпатського регіону, оцінці просторового розміщення нових видів рекреації та розробці пропозиції їх реалізації. В ході роботи охарактеризували загальні методики досліджень, що застосовуються в рекреаційній сфері, а також представили власні методи досліджень. На конкретних прикладах продемонстровано алгоритм виконання досліджень за даними методиками

Опис

Ключові слова

системний підхід, методи досліджень, нові види рекреації, метод картографічної калькуляції

Бібліографічний опис

Смадич І. П. Власні методики дослідження, використані при дослідженні архітектурно-просторового потенціалу нових видів рекреації в Карпатському регіоні / І. П. Смадич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 274 - 280. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset