Екологічні принципи містобудування в традиціях українців та японців

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються традиційні екологічні підходи народів України та Японії до містобудування: визначені спільні принципи забудови, схожість природного середовища країн. Відмічається відмінне ставлення японців та українців до свого довкілля.
Опис
Ключові слова
екологічні основи, природні матеріали, українська хата, деревина, дерев’яні храми, гармонійне природне середовище, ecological foundation, natural materials, Ukrainian rural house, wooden temples, harmonic natural environment, экологические основы, натуральные материалы, украинская хата, древесина, деревянные храмы, гармоничная природная среда
Бібліографічний опис
Михайлик О. О. Екологічні принципи містобудування в традиціях українців та японців / О. О. Михайлик // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 166-172. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання