Екологічні принципи містобудування в традиціях українців та японців

Ескіз

Дата

2014

Автори

Михайлик, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглядаються традиційні екологічні підходи народів України та Японії до містобудування: визначені спільні принципи забудови, схожість природного середовища країн. Відмічається відмінне ставлення японців та українців до свого довкілля.

Опис

Ключові слова

екологічні основи, природні матеріали, українська хата, деревина, дерев’яні храми, гармонійне природне середовище, ecological foundation, natural materials, Ukrainian rural house, wooden temples, harmonic natural environment, экологические основы, натуральные материалы, украинская хата, древесина, деревянные храмы, гармоничная природная среда

Бібліографічний опис

Михайлик О. О. Екологічні принципи містобудування в традиціях українців та японців / О. О. Михайлик // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 166-172. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset