Візуальний аналіз композиційної взаємодії порушених територій з елементами комплексної зеленої зони

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті представлені результати візуального аналізу композиційної взаємодії порушених територій з елементами комплексної зеленої зони. Виявлені основні типи взаємодії, характер зв’язку й визначені задачі композиційної реабілітації підсистеми озеленення.
Опис
Ключові слова
порушені території, комплексна зелена зона, озелененні території
Бібліографічний опис
Ільченко Д. М. Візуальний аналіз композиційної взаємодії порушених територій з елементами комплексної зеленої зони / Д. М. Ільченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 25. - С. 197 - 204. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання