Ефективність скінченноелементної бази напіваналітичного метода скінченних елементів для апроксимації тіл обертання та призматичних тіл в задачах динаміки

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Найбільш універсальним чисельним методом, що дозволяє виконувати розрахунки будівельних конструкцій є метод скінченних елементів ( МСЕ ). Розгляд просторових моделей, вимоги до детальної дискретизації їх окремих елементів, і в той же час до збереження достатньо регулярної структури сіткової області веде до необхідності розв’язання систем рівнянь високих порядків, тому їх розв’язання проводиться, як правило, в рамках наближених розрахункових схем.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, метод скінченних елементів ( МСЕ ), напіваналітичний метод скінченних елементів (НМСЕ)
Бібліографічний опис
Солодей І. І. Ефективність скінченноелементної бази напіваналітичного метода скінченних елементів для апроксимації тіл обертання та призматичних тіл в задачах динаміки/ І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 82. - С. 154 - 163. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання