Вибір і обгрунтування способів передачі енергії для систем інженерного забезпечення населених пунктів України

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статье приведен анализ существующей структуры инженерных сетей населенных пунктов Украины. Определены достоинства и недостатки каж-дой из систем, перспективы и возможности их реконструкции.
Опис
Ключові слова
способи передачі енергії, системи інженерного забезпечення, інженерні мережі, інженерне забезпечення, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Предун К. М. Вибір і обгрунтування способів передачі енергії для систем інженерного забезпечення населених пунктів України / К. М. Предун // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2013. - С. 210-214. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання