Вибір і обгрунтування способів передачі енергії для систем інженерного забезпечення населених пунктів України

Ескіз

Дата

2013

Автори

Предун, К. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статье приведен анализ существующей структуры инженерных сетей населенных пунктов Украины. Определены достоинства и недостатки каж-дой из систем, перспективы и возможности их реконструкции.

Опис

Ключові слова

способи передачі енергії, системи інженерного забезпечення, інженерні мережі, інженерне забезпечення, кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Бібліографічний опис

Предун К. М. Вибір і обгрунтування способів передачі енергії для систем інженерного забезпечення населених пунктів України / К. М. Предун // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2013. - С. 210-214. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset