Особливості розрахунку пальових опор морських стаціонарних платформ на сейсмічні впливи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Мицюк, С. В.
Остапенко, Р. М.
Кузьмін, Б. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто розрахунок морської стаціонарної платформи на сейсмічні впливи з використанням дискретних скінченноелементних моделей та зроблені пропозиції щодо покращення норм проектування таких споруд на сейсмічних територіях.
Опис
Ключові слова
морська стаціонарна платформа (МСП), сейсмічні впливи, дискретні моделі МСП, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Мицюк С. В. Особливості розрахунку пальових опор морських стаціонарних платформ на сейсмічні впливи / С. В. Мицюк, Р. М. Остапенко, Б. В. Кузьмін // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2016. – Вип. 97. – С. 214-224. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання