Аналіз проблем поточної експлуатації резервуарів чистої води (РЧВ) в системі водопостачання м.Києва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Білик, А. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконано оцінку сучасного технічного стану РЧВ і його впливу на формування і дотримання якості питної води. Выполнена оценка существующего технического состояния РЧВ и его влияния на формирование и обеспечение качества питьевой воды. The article is devoted to evaluation of the existing technical condition of CWR and its influence on the formation and preservation of the quality of drinking water.
Опис
Ключові слова
система водопостачання, споруди, резервуари чистої води, фактори впливу, організація спостережень, система водоснабжения, сооружения, резервуары чистой воды, факторы влияния, организация наблюдений, water supply system, constructions, clean water reservoirs, influence factors, organasing of supervision
Бібліографічний опис
Білик А. О. Аналіз проблем поточної експлуатації резервуарів чистої води (РЧВ) в системі водопостачання м. Києва / А. О. Білик // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 18 - 29. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання