Про один алгоритм чисельно-аналітичного розв’язування плоских задач теорії пружності для областей неканонічної форми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Краснєєва, А. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дана робота присвячена побудові ефективного алгоритму для розв’язування плоскої задачі теорії пружності для областей певної форми (прямокутник, що з одного із боків обрізаний деякою кривою Г ) на основі узагальненого методу прямих.
Опис
Ключові слова
метод прямих, область неканонічної форми, проекційний метод, редуковані рівняння, кафедра вищої математики
Бібліографічний опис
Краснєєва А. О. Про один алгоритм чисельно-аналітичного розв’язування плоских задач теорії пружності для областей неканонічної форми / А. О. Краснєєва // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 100. – С. 155-163. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання