Концепция адаптации архитектурной среды медицинских учреждений

Ескіз

Дата

2010

Автори

Кирилюк, В.Л.
Анисимова, Л.В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній статті розкрита проблематика стійкого розвитку медичних установ у сучасних умовах суспільства, що динамічно розвивається. На основі вивчення аналогів сучасного вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування лікувальних установ виділяються принципи адаптації та сучасні тенденції розвитку архітектури медичних установ.

Опис

Ключові слова

підвищення якості, варіабельність, комплексність, системність, адаптивність, універсальність, автономність, мобільність

Бібліографічний опис

Кирилюк В. Л. Концепция адаптации архитектурной среды медицинских учреждений / В. Л. Кирилюк, Л. В. Анисимова . // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 24. - С. 392-396 . - Бібліогр : 3 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced