Інструментарій оцінки економічної стійкості малого будівельного підприємства

Ескіз

Дата

2014

Автори

Антропов, Юрій Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Робота присвячена вирішенню завдання з удосконаленню інструментарію оцінки економічної стійкості малого будівельного підприємства. Розглянуті теоретико-методологічні підходи до оцінювання економічної стійкості підприємства та забезпечення її у майбутньому, досліджено фактори, що впливають на стійкість будівельних підприємств України, проаналізовано можливі методи її оцінювання та прогнозування. Економічна стійкість розглядається з позицій системного підходу як комплексна інтегральна складова діяльності підприємства, що складається з операційної, фінансової та інвестиційної стійкості, та може оцінюватись в розрізі показників, що описують зазначені види діяльності. Виявлені показники-індикатори, що об’єктивно відображають майбутню економічну стійкість малого будівельного підприємства комплексно характеризують його фінансову, виробничу та інвестиційну діяльність. Досліджено взаємозв’язки між ними, на основі цих чинників створені відповідні інтегральні показники. Розроблено узагальнену методику оцінки економічної стійкості малого будівельного підприємства. Досліджено результативність запропонованої методики оцінки економічної стійкості малого будівельного підприємства з метою підтвердження її практичної значущості.

Опис

Ключові слова

економічна стійкість, мале будівельне підприємство, будівельне підприємство, оцінка економічної стійкості, інтегральний показник, індикатори оцінки економічної стійкості

Бібліографічний опис

Антропов Ю. В. Інструментарій оцінки економічної стійкості малого будівельного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Антропов Юрій Володимирович; Киів. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2014. - 20 с. Бібліогр. : с. 17 - 18.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset