Торсіонні автоколивання бурильної колони в рідкому середовищі

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Поставлена задача про самозбудження крутильних коливань бурильної колони в циліндричній порожнині вертикальної свердловини, що містить рідке середовище. Розглянуто моделі механічної взаємодії колони з в'язкою рідиною. Розроблена модель крутильних автоколивань однорідної бурильної колони в формі осциляційного маятника . Сформульовано розв’язувальне нелінійне диференціальне рівняння з частинними похідними, що дозволяє описувати коливання долота бурильної колони з урахуванням сил в’язкого тертя. Запропоновано алгоритм чисельного інтегрування цього рівняння як по просторовій, так і часовій координатам.
Опис
Ключові слова
кафедра теоретичноої механіки, бурові установки, торсіонні коливання бурильної колони
Бібліографічний опис
Гайдайчук В. В. Торсіонні автоколивання бурильної колони в рідкому середовищі / В. В. Гайдайчук, О. В. Глушакова, С. М. Глазунов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 39 – 48. – Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання