Торсіонні автоколивання бурильної колони в рідкому середовищі

Ескіз

Дата

2013

Автори

Гайдайчук, В. В.
Глушакова, О. В.
Глазунов, С. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Поставлена задача про самозбудження крутильних коливань бурильної колони в циліндричній порожнині вертикальної свердловини, що містить рідке середовище. Розглянуто моделі механічної взаємодії колони з в'язкою рідиною. Розроблена модель крутильних автоколивань однорідної бурильної колони в формі осциляційного маятника . Сформульовано розв’язувальне нелінійне диференціальне рівняння з частинними похідними, що дозволяє описувати коливання долота бурильної колони з урахуванням сил в’язкого тертя. Запропоновано алгоритм чисельного інтегрування цього рівняння як по просторовій, так і часовій координатам.

Опис

Ключові слова

кафедра теоретичноої механіки, бурові установки, торсіонні коливання бурильної колони

Бібліографічний опис

Гайдайчук В. В. Торсіонні автоколивання бурильної колони в рідкому середовищі / В. В. Гайдайчук, О. В. Глушакова, С. М. Глазунов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 39 – 48. – Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset