Акваторії Києва: втрати, здобутки та шляхи відродження

Ескіз

Дата

2020

Автори

Дьомін, М. М.
Михайлик, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ретроспективно розглянуто стан річкових екосистем міста Києва з акцентом на сучасних екологічних проблемах. Важливість акваторій в умовах міста порівняно з кровоносною системою людського організму. Запропоновано заходи з відродження прибережних територій Києва.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, кафедра містобудування, кровоносна система міста, річка Дніпро, малі річки Києва, озера системи Опечень, Київська Венеція, екологічна система річки, кровеносная система города, речка Днепр, малые реки Киева, озера системы Опечень, Киевская Венеция, экологическая система реки, circulatory system of the city, river Dnieper, small rivers of Kiev, lakes of the Opechen system, Kiev Venice, ecological system of the river

Бібліографічний опис

Дьомін М. М. Акваторії Києва: втрати, здобутки та шляхи відродження / М. М. Дьомін, О. О. Михайлик // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 75. - С. 154-162. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset