Існуючі технології будівництва з мінімальним порушенням рослинного покриву, грунтів та геологічного середовища (зарубіжний досвід)

Ескіз

Дата

2015

Автори

Поломаний, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано технології будівництва з мінімальним порушенням рослинного покриву, ґрунтів та геологічного середовища (зарубіжний досвід).

Опис

Ключові слова

технології будівництва, мінімізація порушення ландшафтів, рослинний покрив, ґрунти, геологічне середовище, технологии строительства, минимизация нарушения ландшафтов, растительный покров, почвы, геологическая среда, construction technologies, landscape disturbance minimization, vegetation, soils, geological environment

Бібліографічний опис

Поломаний С. В. Існуючі технології будівництва з мінімальним порушенням рослинного покриву, грунтів та геологічного середовища (зарубіжний досвід) / С. В. Поломаний // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 423 - 430. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset