Існуючі технології будівництва з мінімальним порушенням рослинного покриву, грунтів та геологічного середовища (зарубіжний досвід)

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано технології будівництва з мінімальним порушенням рослинного покриву, ґрунтів та геологічного середовища (зарубіжний досвід).
Опис
Ключові слова
технології будівництва, мінімізація порушення ландшафтів, рослинний покрив, ґрунти, геологічне середовище, технологии строительства, минимизация нарушения ландшафтов, растительный покров, почвы, геологическая среда, construction technologies, landscape disturbance minimization, vegetation, soils, geological environment
Бібліографічний опис
Поломаний С. В. Існуючі технології будівництва з мінімальним порушенням рослинного покриву, грунтів та геологічного середовища (зарубіжний досвід) / С. В. Поломаний // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 423 - 430. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання