Дослідження розвитку будівництва та експлуатація терасного житла

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто розвиток будівництва та експлуатації терасного житла. У таблиці наведенно проаналізованний та систематизованний закордонний досвід проектування житла терасного типу.
Опис
Ключові слова
терасне житло, тераса, схил, рельєф місцевості, будівництво, конструктивне рішення, террасное жилье, терраса, склон, рельеф местности, строительство, конструктивное решение, terraced housing, terrace, slope, terrain, building, construction solution, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Копійка С. В. Дослідження розвитку будівництва та експлуатація терасного житла / С. В. Копійка, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С.293-300. – Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання