Дослідження розвитку будівництва та експлуатація терасного житла

Ескіз

Дата

2015

Автори

Копійка, С. В.
Слєпцов, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто розвиток будівництва та експлуатації терасного житла. У таблиці наведенно проаналізованний та систематизованний закордонний досвід проектування житла терасного типу.

Опис

Ключові слова

терасне житло, тераса, схил, рельєф місцевості, будівництво, конструктивне рішення, террасное жилье, терраса, склон, рельеф местности, строительство, конструктивное решение, terraced housing, terrace, slope, terrain, building, construction solution, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Копійка С. В. Дослідження розвитку будівництва та експлуатація терасного житла / С. В. Копійка, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С.293-300. – Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset