Теорія графів як інструмент аналізу взаємозв’язків елементів об’ємно-планувальної структури при проектуванні енергоефективного житла

Ескіз

Дата

2013

Автори

Ручинська, Н. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статье рассматривается возможность применения одного из методов раздела математики Теория графов в архитектурном проектировании энергоэффективных зданий в качестве инструмента анализа взаимосвязей проектируемого объекта

Опис

Ключові слова

проектування енергоефективного житла, теорія графів, аналіз взаємозв’язків проектованого об’єкта

Бібліографічний опис

Ручинська Н. М. Теорія графів як інструмент аналізу взаємозв’язків елементів об’ємно-планувальної структури при проектуванні енергоефективного житла / Н. М. Ручинська // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 4. - С. 244-248. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset