Теорія графів як інструмент аналізу взаємозв’язків елементів об’ємно-планувальної структури при проектуванні енергоефективного житла

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статье рассматривается возможность применения одного из методов раздела математики Теория графов в архитектурном проектировании энергоэффективных зданий в качестве инструмента анализа взаимосвязей проектируемого объекта
Опис
Ключові слова
проектування енергоефективного житла, теорія графів, аналіз взаємозв’язків проектованого об’єкта
Бібліографічний опис
Ручинська Н. М. Теорія графів як інструмент аналізу взаємозв’язків елементів об’ємно-планувальної структури при проектуванні енергоефективного житла / Н. М. Ручинська // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 4. - С. 244-248. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання