Роль зелених насаджень в організації комфортного міського середовища

Ескіз

Дата

2017

Автори

Войко, Н. Ю.
Добровольская, О. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуті основні функції та значення зелених насаджень в містобудуванні. Порушені питання поліпшення мікроклімату та санітарногігієнічних умов в місті, покращення психофізичного стану людей, збагачення архітектурного вигляду міської забудови завдяки використання зелених насаджень, освітлені питання їх застосування в інженерному благоустрої міст.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, зелені насадження, озеленення, деревна рослинність, міське середовище, санітарно-гігієнічні умови, інженерний благоустрій міст, ландшафтна організація території

Бібліографічний опис

Войко Н. Ю. Роль зелених насаджень в організації комфортного міського середовища / Н. Ю. Войко, О. Ю. Добровольская // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 231 - 237. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset