Від і-моделі до і-простору в архітектурі

Ескіз

Дата

2015

Автори

Михайленко, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття порушує питання впливу дигітальних технологій на сучасну архітектуру. Обговорюються переваги використання і-технологій у створенні архітектурного середовища, простору. Розглядаються перспективи технологій проектування, архітектурної естетики та тектоніки, особливості параметричного проектування в напрямку самоорганізації архітектурних форм.

Опис

Ключові слова

інформаційна модель, інфопростір, параметризація, BIM, віртуальна архітектура, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Михайленко А. В. Від і-моделі до і-простору в архітектурі / А. В. Михайленко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М .М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 452 4 57. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset