Розробка конструкції різальних елементів з урахуванням самоорганізації і еволюції геометричних форм

Ескіз

Дата

2015

Автори

Фомін, А. В.
Костенюк, О. О.
Тетерятник, О. А.
Боковня, Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Описані принципи розробки конструкцій робочих органів динамічних траншеєкопачів безперервної дії, їх різальних елементів і робочих процесів як механічної складової мехатронних систем на основі дії гравітаційного поля і самоорганізації та еволюції геометричних форм.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, мехатронний принцип, траншеєкопач, самоорганізація, еволюція геометричних форм, гравітаційне поле, ентропія, знос різального елемента, синергетичний зв'язок, мехатронный принцип, траншеекопатель, самоорганизация, эволюция геометрических форм, гравитационное поле, энтропия, износ режущего элемента, mechatronic principle, trencher, self-organization, the evolution of geometric shapes, gravitational field, entropy, wear of the cutting element, synergic connection

Бібліографічний опис

Розробка конструкції різальних елементів з урахуванням самоорганізації і еволюції геометричних форм / А. В. Фомін, О. О. Костенюк, О. А. Тетерятник, Г. Боковня // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 91 - 96. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset