Базові скінченно-елементні моделі НМСЕ для просторових тіл в задачах динаміки

Ескіз

Дата

2012

Автори

Солодей, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі співвідношень методу потенціалу побудовано чисельний алгоритм для розв’язання у двовимірній постановці задачі про нестаціонарні коливання пружних масивів, послаблених отворами. Розв’язана модельна задача про коливання простору з двома циліндричними отворами.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, напіваналітичний метод скінченних елементів ( НМСЕ ), скінчений елемент ( СЕ ), метод скінченних елементів ( МСЕ ), моментна схема скінченних елементів ( МССЕ ), просторові тіла

Бібліографічний опис

Солодей І. І. Базові скінченно-елементні моделі НМСЕ для просторових тіл в задачах динаміки / І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 124 - 142. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset