Ефективність методу реакцій для призматичних тіл з поперечними тріщинами

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута реалізація методики визначення J-інтеграла методом реакцій в призматичних тілах з поперечними та поздовжніми тріщинами. Ефективність методики доведена на тестовій задачі про розтяг напівнескінченного тіла з напівеліптичною тріщиною. Проведено розв’язання задачі про визначення тріщиностійкості корпуса ядерного реактора з тріщиною під дією експлуатаційного навантаження.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, J-інтеграл, призматичне тіло, тріщини, метод реакцій, НМСЕ, КІН
Бібліографічний опис
Ефективність методу реакцій для призматичних тіл з поперечними тріщинами / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов [та ін.] // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 3 – 11. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання