Методичні основи реконструкції міських промислових територій

Ескіз

Дата

2013

Автори

Бірюк, Світлана Павлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В дисертації розглядається місце промислових територій в планувальній структурі міста та їх частка в загальній території міста. На прикладі м. Києва відстежується динаміка росту промислових територій відповідно до зростання території міста протягом різних етапів історичного розвитку міста, а також розглядаються сучасні тенденції трансформації міських промислових територій та основні проблеми, що виникають на цьому шляху. Автором дослідження розглянуті містобудівні фактори вибору напрямків реконструкції міських промислових територій, визначені основні принципи та критерії реконструкції, розроблена методика оцінки промислових територій, що дозволяє визначити напрямок їх комплексної реконструкції та напрямок подальшого розвитку. В дослідженні запропоновано сім напрямків комплексної реконструкції міських промислових територій та розроблена матриця прийняття принципових рішень щодо подальшого використання промислових територій та перетворення основних фондів. Наведені також приклади апробації розроблених теоретичних пропозицій.

Опис

Ключові слова

міська структура, промислові території, ефективність використання міських промислових територій, комплексна реконструкція міських промислових територій

Бібліографічний опис

Бірюк С. П. Методичні основи реконструкції міських промислових територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Бірюк Світлана Павлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2013. - 24 с. - Бібліогр. : с. 21 - 22.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset