Інтелектуальні інформаційні технології в задачах формування портфеля цінних паперів

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто стратегію формування портфеля цінних паперів на основі структурної близькості (відповідності) ринку і портфелю цінних паперів. Використано методи кластерного і р-адичного аналізу. Наведено приклад.
Опис
Ключові слова
портфель цінних паперів, ринкова система, інтелектуальний кластерний аналіз, р-адичний аналіз, дендрограма, кафедра основ інформатики
Бібліографічний опис
Мінаєва Ю. І. Інтелектуальні інформаційні технології в задачах формування портфеля цінних паперів / Ю. І. Мінаєва // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 12. – С. 159 - 169. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання