Модифікований метод прямих в задачах термопружності вісесиметричних тіл

Ескіз

Дата

2019

Автори

Левківський, Д. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Описано застосування модифікованого методу прямих для визначення напружено-деформованого стану пружних вісесиметричних тіл під дією нестаціонарних теплових впливів. Комбінований чисельоно-аналітичний підхід складається є декількох основних етапів. На першому етапі розрахунку визначається розподіл теплових полів у часі. Для цього проекційним методом знижується вимірність по координаті z , а по координатах r та t використовується явна різницева схема. На другому етапі знижується вимірність диференціальних рівнянь та граничних умов термопружності по координаті z проекційним методом. Для цього використовується система локальних базисних функцій. У результаті отримаємо редуковану систему звичайних диференціальних рівнянь, записаних у формі Коші, що залежать від координати r . Дана гранична задача в кожен момент часу розв’язується чисельним методом дискретної ортогоналізації С.К. Годунова. У роботі показано процес зниження вимірності диференціальних рівнянь та виконано загальну постановку початково-граничної задачі.

Опис

Ключові слова

кафедра опору матеріалів, зниження вимірності, проекційний метод, теплопровідність, різницева схема, модифікований метод прямих, термопружність, циліндрична система координат, dimensionality reduction, projection method, thermal conductivity, difference scheme, modified method of lines, thermoelasticity, cylindrical coordinate system

Бібліографічний опис

Левківський Д. В. Модифікований метод прямих в задачах термопружності вісесиметричних тіл / Д. В. Левківський // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 70. - С. 315-322. - Бібліогр. : 4 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset