Динамічна математична модель робочого процесу формування залізобетонних виробів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Сівко, Володимир Йосифович
Кузьмінець, Микола Петрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладена методика вдосконалення динамічних параметрів касетних установок, що отримала практичну перевірку і задовільну оцінку у виробничих умовах. Це дозволило удосконалити технологію виготовлення виробів у касетних установках за рахунок оптимізації напружено-деформованого стану бетонної суміші в робочій зоні та розробки принципової схеми збудження коливань роздільного листа і збільшення його динамічних параметрів. Expounded method of perfection of dynamic parameters of the cassette settings, which got practical verification and satisfactory estimation in production terms. It allowed to perfect technology of making of wares in the cassette settings due to optimization of the tense-deformed state of concrete mixture in a working area and development of principle chart of excitation of vibrations of separate letter and increase of his dynamic parameters.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, касетна установка, бетон, віброформування, напружено-деформований стан, cassette setting, concrete, vibroforming, tense-deformed state
Бібліографічний опис
Сівко В. Й. Динамічна математична модель робочого процесу формування залізобетонних виробів / В. Й. Сівко, М. П. Кузьмінець // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 28. - С. 41 - 45. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання