Традиції та новаторство в архітектурі (на прикладі архітектури Карпат)

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
стаття присвячена проблемі збереження традицій та введення новаторства в архітектуру. Як приклад, були обрані Карпати, так як населення цієї частини України багате різноманітними традиціями, природними будівельними матеріалами та тереторіально-кліматичними. Зроблено акцент на вивченні традицій населення, енергоефективності, екобудівнитва та їх використання в проектуванні санаторно-курортного комплексів на території Карпат.
Опис
Ключові слова
енергоефективність, екобудівництво, традиції, Карпати, энергоэффективность, экостроительство, традиции Карпаты, energy efficiency, ecotourism, traditions, the Carpathian Mountain, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Веріга Х. М. Традиції та новаторство в архітектурі (на прикладі архітектури Карпат) / Х. М. Веріга, Ю. О. Хараборська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 410-413. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання