Традиції та новаторство в архітектурі (на прикладі архітектури Карпат)

Ескіз

Дата

2017

Автори

Веріга, Х. М.
Хараборська, Ю. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

стаття присвячена проблемі збереження традицій та введення новаторства в архітектуру. Як приклад, були обрані Карпати, так як населення цієї частини України багате різноманітними традиціями, природними будівельними матеріалами та тереторіально-кліматичними. Зроблено акцент на вивченні традицій населення, енергоефективності, екобудівнитва та їх використання в проектуванні санаторно-курортного комплексів на території Карпат.

Опис

Ключові слова

енергоефективність, екобудівництво, традиції, Карпати, энергоэффективность, экостроительство, традиции Карпаты, energy efficiency, ecotourism, traditions, the Carpathian Mountain, кафедра теорії архітектури

Бібліографічний опис

Веріга Х. М. Традиції та новаторство в архітектурі (на прикладі архітектури Карпат) / Х. М. Веріга, Ю. О. Хараборська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 410-413. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced