Методологічні основи формування галузевої теорії ефективного управління підприємством

Ескіз

Дата

2013

Автори

Бондар, Олена Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Робота присвячена обґрунтуванню та формулюванню методологічних основ формування галузевої теорії «геометрична економетрика» на основі реалізації принципів інтерпретаційного схематизму, системного аналізу та впорядкування існуючих методів та моделей ефективного управління підприємством. Реалізовано створені теоретичні положення стосовно задач управління економічними системами. Економічна система розглядається як однорівнева або багаторівнева структура, яка характеризується такими властивостями: відмінність значимості і можливостей функціональних елементів для різних ієрархічних рівнів; вільна поведінка ФЕ кожного рівня ієрархії у певних межах, встановлених заздалегідь або у процесі функціонування об’єкта; пріоритет дій або право на втручання ФЕ верхнього рівня у «справи» нижнього рівня залежно від функцій які вони виконують. Результатами проведеного дослідження є обґрунтування використання нових класів системних моделей: моделей форми;алгоритмічних моделей; інтерфейсних (внутрішніх) моделей; моделей візуалізації, як вирішують проблеми: точності та достовірності результатів, дублювання підходів, їх фрагментарності та труднощів інтегрованого використання. Відповідно до визначених типів моделей галузевої теорії розроблено типологію управлінських моделей: топологічні моделі, аналітичні моделі, інваріантні моделі, предметні моделі.

Опис

Ключові слова

ефективність управління підприємством, галузева теорія ефективного управління, ідентифікація рівнів ефективності управління, класи управлінських моделей, інтерпретаційний конструкт;, параметри управління

Бібліографічний опис

Бондар О. А. Методологічні основи формування галузевої теорії ефективного управління підприємством : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Бондар Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2013. - 44 с. - Бібліогр. : с. 34 - 38

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset