Динаміка двох кілець, з’єднаних стержневим елементом

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для якісної оцінки взаємного впливу власних коливань двох резервуарів, поверхні яких в певних точках мають з’єднання прямолінійними трубчатими елементами, виконано модальний аналіз конструкції на основі спрощеної скінченноелементної моделі у вигляді двох концентричних кілець, що з’єднанні стержневим елементом. Виявлено суттєвий вплив з’єднувального елемента на динаміку механічної конструкції в цілому.
Опис
Ключові слова
спрощена скінченноелементна модель, концентричне кільце
Бібліографічний опис
Киричук О. А. Динаміка двох кілець, з’єднаних стержневим елементом / О. А. Киричук, О. О. Лук’янченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 89. - С. 87-92. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання