Санітарно-технічне обладнання будівель: методичні вказівки до виконання курсового проєкту

Ескіз

Дата

2023

Автори

Кравчук, Андрій Михайлович
Кравчук, Олександр Андрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять порядок і послідовність виконання курсового проєкту з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель». Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та освітньою програмою «Водопостачання та водовідведення» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

обладнання будівель, обладнання санітарно-технічне, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Кравчук, А. М. Санітарно-технічне обладнання будівель : метод. вказ. до виконання курс. проекту : для студ. спец. 192 "Буд-во та цив. інженерія" освітньої програми "Водопост. та водовідвед." / А. М. Кравчук ; О.А.Кравчук ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2023. - 47 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset