Санітарно-технічне обладнання будівель: методичні вказівки до виконання курсового проєкту

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять порядок і послідовність виконання курсового проєкту з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель». Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та освітньою програмою «Водопостачання та водовідведення» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
обладнання будівель, обладнання санітарно-технічне, кафедра водопостачання та водовідведення
Бібліографічний опис
Кравчук, А. М. Санітарно-технічне обладнання будівель : метод. вказ. до виконання курс. проекту : для студ. спец. 192 "Буд-во та цив. інженерія" освітньої програми "Водопост. та водовідвед." / А. М. Кравчук ; О.А.Кравчук ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2023. - 47 с.