Очистка природних і доочищення стічних вод на гідроавтоматичній установці в локальних водопроводах

Ескіз

Дата

2019

Автори

Хомутецька, Тетяна Петрівна
Хоружий, Віктор Петрович
Андреєв, Віктор
Нор, Віктор

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досі проблеми отримання якісної води, підвищення ефективності водоочисних спо-руд, зниження енергоспоживання в системах водопостачання та водовідведення залишаються актуальними. Станції водопідготовки повинні забезпечувати високу якість питної води, що має відповідати нормативним показникам, а також задовольняти вимоги екологічної безпеки в разі доочищення на них стічної рідини. Крім того, водоочисні установки повинні бути надійними в роботі, простими в обслуговуванні, мати хороші економічні показники, що дозволить досягти якомога менших будівельних та експлуатаційних витрат і забезпечити невелику собівар-тість очищеної води. У локальних водопроводах, які знаходяться переважно в малих населених пунктах, де може спостерігатися дефіцит кваліфікованого обслуговуючого персоналу, виникає ще й потреба автоматизації роботи водоочисних установок при зміні режимів їх експлуатації і здійсненні промивки фільтрувального завантаження. Для удосконалення існуючих установок з урахуванням наведених вимог використовували методи аналізу сучасних наукових досяг-нень в галузі водопідготовки та нових технічних рішень, що застосовуються на очисних станціях водопостачання та водовідведення. Це дозволило розробити нову конструкцію гідроавтоматичної установки для очистки природних і доочищення стічних вод з використан-ням біореактора та контактного прояснювального фільтра. В біореакторі знаходиться тонково-локнисте завантаження, в якому кріпляться колонії мікроорганізмів, що беруть участь в біоло-гічному очищенні води. Контактний прояснювальний фільтр у верхній частині заповнений лег-ким плаваючим завантаженням, у якому затримуються забруднення, а у нижній містить підфі-льтровий простір з активним мулом, що поліпшує процеси утворення пластівців. Така установ-ка зручна в експлуатації, оскільки у ній досягається повна автоматизація роботи при забезпеченні високої якості очищеної води.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, очищення води, локальний водопровід, гідроавтоматична установка, стічна вода, природна вода, water purification, local water supply, hydro-automatic plant, waste water, natural water

Бібліографічний опис

Очистка природних і доочищення стічних вод на гідроавтоматичній установці в локальних водопроводах / Т. П. Хомутецька, В. П. Хоружий, В. Андреєв, В. Нор // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Г. М. Кочетов. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 32. - С. 51 – 58. – Бібліогр.: 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset