Розробка блоку зворотного зв'язку для реалізації оптимальних законів руху мостового крана

Ескіз

Дата

2016

Автори

Ловейкін, В.
Ромасевич, Ю.
Крушельницький, В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі наведено принцип роботи розробленого блока зворотного зв'язку для системи керування краном, призначеного для визначення фізичних параметрів крана, зокрема довжини канату та маси вантажу для подальшої реалізації оптимальних законів руху механізму переміщення мостової балки крана, при яких динамічні навантаження, що діють на балку крана, зводяться до мінімуму.

Опис

Ключові слова

мікроконтролер, блок зворотного зв'язку, мостовий кран, оптимальні закони руху, динамічні навантаження, енкодер, тензометр, microcontroller, feedback block, bridge crane, optimum laws of the movement, dynamic loadings, encoder, strain gage

Бібліографічний опис

Ловейкін В. Розробка блоку зворотного зв'язку для реалізації оптимальних законів руху мостового крана / В. Ловейкін, Ю. Ромасевич, В. Крушельницький // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 87. – С. 28 - 33. – Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced