Геометричні моделі багатовимірних баз даних

Ескіз

Дата

2020

Автори

Іванова, Л. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У даній публікації окреслені задачі аналізу існуючих розробок в сфері візуалізації багатовимірних інформаційних образів, а також напрямки досліджень інформаційних моделей, їх систематизація і розробка комбінованих геометричних моделей багатовимірних баз даних. Цей напрямок досліджень є гостроактуальним в наш вік суцільної діджіталізаціі і тенденції візуалізації ефектів в процесі взаємодії людини з навколишнім світом. Візуалізація даних - завдання, з яким стикається в своїй роботі будь- який дослідник. Традиційні інструменти в цій галузі - графіки та діаграми, погано справляються із завданням візуалізації, коли виникає необхідність візуалізувати багатовимірну базу даних. Робота в цьому напрямку вимагає аналізу природи даних і систематизації або розробки способів формалізації даних, видів інформаційних моделей, способів геометричного відображення даних і способів трансформації, дослідження геометричних моделей багатовимірних баз даних.

Опис

Ключові слова

інформація, інформаційні процеси, візуалізація багатовимірних моделей, бази даних, геометричні образи, information, information processes, visualization of multidimensional models, databases, geometric images, информация, информационные процессы, визуализация многомерных моделей, базы данных, геометрические образы, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Іванова Л. С. Геометричні моделі багатовимірних баз даних / Л. С. Іванова // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. В. Ванін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 97. – С. 51 - 59. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset