Регіональні особливості розвитку різьби по дереву в Україні та сучасні тенденції застосування в інтер’єрі

Ескіз

Дата

2008

Автори

Чернявський, В. Г.
Понайда, І. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Народное искусство творилось на протяжении длительного времени мастерами, которые искусно владели техникой обработки древа. Резьба в разных регионах и в разные периоды развивалась по-разному, изменялись и совершенствовались технологии, усложнялся орнамент. С развитием искусства резьбы появляются имена мастеров, которые стали символом, началом нового этапа современной работы с деревом.

Опис

Ключові слова

різьба по дереву, інтер’єр, мистецтво народне

Бібліографічний опис

Чернявський В. Г. Регіональні особливості розвитку різьби по дереву в Україні та сучасні тенденції застосування в інтер’єрі / В. Г. Чернявський, І. М. Понайда // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 19. - С. 104-109. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced