Регіональні особливості розвитку різьби по дереву в Україні та сучасні тенденції застосування в інтер’єрі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Автори
Чернявський, В. Г.
Понайда, І. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Народное искусство творилось на протяжении длительного времени мастерами, которые искусно владели техникой обработки древа. Резьба в разных регионах и в разные периоды развивалась по-разному, изменялись и совершенствовались технологии, усложнялся орнамент. С развитием искусства резьбы появляются имена мастеров, которые стали символом, началом нового этапа современной работы с деревом.
Опис
Ключові слова
різьба по дереву, інтер’єр, мистецтво народне
Бібліографічний опис
Чернявський В. Г. Регіональні особливості розвитку різьби по дереву в Україні та сучасні тенденції застосування в інтер’єрі / В. Г. Чернявський, І. М. Понайда // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 19. - С. 104-109. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання