Вип. 19

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 56
 • Документ
  Проблемы терминологии и классификации жилья. Анализ современного состояния вопроса
  (КНУБА, 2008) Яблонская, А. Д.
  Проводиться аналіз стану термінології та класифікаційних вимірів житла та визначається необхідність їх корекції та поповнення, згідно існуючим реаліям часу.
 • Документ
  Функціональна організація підприємств експрес - обслуговування на прикладі громадського харчування
  (КНУБА, 2008) Рябець, Ю. С.
  Розглянуті основні типи підприємств швидкого харчування за функціонально-планувальними ознаками. Акцентована увага на притаманних даним типам підприємств функціональних особливостях, наведені їх можливі види за спеціалізацією та місткістю.
 • Документ
  Архітектурне опорядження будівель як науковий напрям
  (КНУБА, 2008) Самойлович, В. В.
  Наведено обгрунтування та розглянуті основні задачі і методи досліджень наукового напряму "Архітектурне опорядження будівель".
 • Документ
  Залежність методу оцінки від специфіки об’єкту - цілісного житлового утворення (ЦЖУ)
  (КНУБА, 2008) Хараборська, Ю. О.
  В статті "Залежність методу оцінки від специфіки об’єкту - цілісного житлового утворення (ЦЖУ) " йдеться про залежність обрання методу оцінки від типу задач, які вирішуються за його допомогою, та повноти і характеру вихідної інформації.
 • Документ
  Деякі аспекти до проблеми вирішення зовнішнього вигляду житла
  (КНУБА, 2008) Козлова, Н. В.
  В статті охарактеризовано житловий фонд к. XIX - поч. XX ст. За визначеними критеріями оцінено об’ємно-просторову композицію фасадів житлових будинків даного періоду. Виявлено аспекти оптимально-насиченого фасаду.
 • Документ
  Реабилитационная среда как объект системного анализа: выбор оптимальной модели исследования
  (КНУБА, 2008) Шолух, Н. В.
  У статті розглядаються можливості моделювання деяких значущих якостей реабілітаційного середовища, що характеризують його як складну багаторівневу систему. На основі порівняння і послідовного урахування можливостей логічного, системно-структурного і морфологічного моделювання будується оптимальна модель дослідження реабілітаційного середовища, яка поєднує у собі одночасно переваги кожного із перелічених засобів. Ключові слова: якості системних об’єктів, методи моделювання, якісна, системно-структурна і морфологічна моделі реабілітаційного середовища, оптимальна модель дослідження.
 • Документ
  До питання бездомності в Україні : масштаби, соціальні аспекти, проблеми забезпечення житлом
  (КНУБА, 2008) Соловій, Л. С.
  Розглядаються проблеми бездомності в Україні, визначення кількості потенційних бездомних громадян, та виникнення причин безпритульності та бездомності на теренах України. Стан розвитку нічліжок в регіонах України та проблеми пов’язані з їх створенням, постановка завдання щодо архітектурного дослідження житла для бездомних.
 • Документ
  Взаємозв’язок рівня розвитку країни і поверховості житла для постійного проживання
  (КНУБА, 2008) Росковшенко, А. Ю.
  Огляд світового і вітчизняного постійного житла, виявлення залежності поверховості багатосімейного житла від рівня розвитку країни.
 • Документ
  Эволюция развития конструктивных систем многоэтажных зданий
  (КНУБА, 2008) Щепетова, И. М.
  Досліджуються тенденції виникнення сучасних конструктивних систем багатоповерхових будинків, приводиться їх класифікація та характеристика.
 • Документ
  Формування архітектурно-художнього рішення торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель
  (КНУБА, 2008) Супрунович, Ю. О.
  В статті висвітлено основні прийоми формування архітектурно-художнього рішення торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель на прикладах закордонного проектного досвіду в залежності від їхньої історико-культурної значущості.
 • Документ
  Сучасні особливості устрою православного парафіяльного храмового комплексу з розвиненими функціями
  (КНУБА, 2008) Степанов, О. В.
  В статті розглядаються нові тенденції устрою багатофункціональних храмових комплексів, які виникли з приводу соціальних проблем та духовного піднесення. Можливість вирішення - спільна діяльність державних та церковних установ, розробка архітектурно-будівельної нормативної бази. Розглядається сучасна ситуація у цій сфері, склад приміщень, зонування. Науковець наводить приклади і шляхи дослідження та рішення, які внесуть і нові архітектурно-типологічні основи у проектуванні сучасних сакральних комплексів на Україні.
 • Документ
  Особливості формування підприємств громадського харчування в Україні на сучасному етапі
  (КНУБА, 2008) Панченко, О. О.
  У даній статті розглянуто сучасний стан і особливості організації підприємств громадського харчування в Україні. Описані основні типи підприємств громадського харчування існуючих на сьогоднішній день в Україні і тенденції їх подальшого розвитку. Також зроблені висновки і зазначені рекомендації по організації сучасних підприємств громадського харчування.
 • Документ
  Архитектурная организация жилых зданий в условиях сложного рельефа (3 -18,5)
  (КНУБА, 2008) Ксенофонтова, И. В.
  Аналіз показує, що звичайні типи багатоквартирних будинків, що створені для будівництва на рівнинному рельєфі, не підходять для забудови схилів, тому що і прив’язка типових проектів, і інженерна підготовка схилів для розміщення цих будинків дуже трудомісткі і дорогі. Особливості рельєфу примусили створити спеціальний тип житлової забудови на схилах - житлові будинки терасного типу. Слід сприймати освоювання ландшафту як вольове рішення, при якому за допомогою архітектурних форм встановлюється просторовий зв’язок між архітектурою і ландшафтом. Таке рішення стосується визначення об’ємів і їх зв’язку з ландшафтом, а також метода їх розміщення по відношенню до рельєфу місцевості. Освоєння ландшафту передбачає стратегію використання території, що враховує реальну цінність ділянки і її потенційні можливості. Це виражається створенням архітектурних форм, які визначають межі і намічають структуру проектуємого об’єкту. Освоєння ландшафту припускає ясний і мотивований вибір рішення, але це не значить, що існує єдине можливе рішення в кожному випадку або що одне із них не може опинитися кращим за інші.
 • Документ
  Розвиток архітектури підприємств торгівлі, харчування та побутового обслуговування на сучасному етапі
  (КНУБА, 2008) Андріанова, Г. А.
  У статті аналізуються фактори, що впливають на розвиток підприємств торгівлі, харчування та побутового обслуговування житлових кварталів міст на сучасному етапі. Виявлені вимоги до розташування підприємств у структурі житлової забудови.
 • Документ
  До проблеми видалення сміття з багатоквартирних житлових будинків
  (КНУБА, 2008) Гнесь, І. П.
  На основі натурного обстеження житлових районів, збудованих в Україні за останні 40 років, а також на основі аналізу прогресивного закордонного досвіду, розглядаються різні підходи до архітектурно-просторової організації процесів видалення сміття з житлових кварталів. Пропонуються рекомендації по корекції чинних проектно-будівельних норм, спрямовані на оптимізацію цих процесів в структурі багатоквартирних будинків різної поверховості і на рівні кварталу.
 • Документ
  Літня кухня - невід’ємний елемент сучасної сільської садиби
  (КНУБА, 2008) Колодрубська, О. І.
  Стаття присвячена складовій сільської садиби - літній кухні. Автор розглядає функції літньої кухні у структурі сучасної садиби, її розміщення на ділянці, та пропонує на даному етапі розвитку сільської садиби цю будівлю називати "допоміжним житлом".
 • Документ
  Типологічні аспекти тимчасового житла
  (КНУБА, 2008) Король, В. П.
  Розглядається типологічний ряд тимчасового житла: готелі для ділових людей, для паломників, рекреаційні, готелі-капсули; мотелі та кемпінги; садові будинки; сезонне житло: спеціалізоване житло, мобільне житло. Висвітлені основні характеристики.
 • Документ
  Функціональна стуктура сільської садибної забудови
  (КНУБА, 2008) Колодрубська, О. І.
  Стаття присвячена функціональній структурі сільської садибної забудови. Автор визначає нові функціональні зони садиби та дає на їх основі класифікацію садиб відносно ведення трудової діяльності.
 • Документ
  Архітектор, художник, музикант, науковець, педагог
  (КНУБА, 2008) Чередніченко, П. П.; Усова, О. С.
  Стаття присвячена книзі, виданій до 50-річчя від дня народження Генерального директора науково-проектного архітектурного бюро ЛІЦЕНЗіАРХ, дійсного члена Української академії архітектури, лауреата Державної премії в галузі архітектури, доктора архітектури, професора Слєпцова Олега Семеновича, подані наслідки його багаторічної творчої діяльності в різних галузях: в архітектурі, мистецтві і музиці. Книга доповнена біобліографією наукових і творчих робіт О.С.Слєпцова, призначена для архітекторів, художників, музикантів, мистецтвознавців та широкої читацької аудиторії.
 • Документ
  Основні концепції організації простору пасажів, тенденції взаємозв’язків зовнішніх і внутрішніх просторів
  (КНУБА, 2008) Бережний, А. В.
  Ідея пасажів як центрів суспільного і торгівельного життя, закладена ще в кінці XVIII століття, в даний час отримала новий імпульс до розвитку. У останні десятиліття в розвитку архітектури торгівельних центрів у всьому світі стало помітно повернення до традиційних моделей пасажів, але з додаванням нових функцій, що продиктовані не лише часом, але і принципово новою системою організації торгівлі і суспільного відпочинку, що породило зміну творчих установок з врахуванням психологічних чинників сприйняття зовнішньої і внутрішньої середи, вього міського простору.