Особливості історико - містобудівного розвитку міста Стрия

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розкрито проблему розвитку історичного міста Стрия, що знаходиться у Львівської області. Досліджено цінні елементи містобудівної спадщини, які походять з періоду закладення міста (XV ст.) та котрі були знівельовані від часів приходу австрійської влади і до тепер. На основі проведеного аналізу історичних джерел зроблені висновки стосовно історико - містобудівного розвитку міста та вперше представлені в літературі передмету.
Опис
Ключові слова
історико-містобудівний розвиток, історичне місто, цінний історичний об’єкт
Бібліографічний опис
Лукомська З. В. Особливості історико - містобудівного розвитку міста Стрия / З. В. Лукомська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 334 - 341. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання