Спортивна медицина з основами долікарської допомоги у невідкладних станах : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2024

Автори

Кульбака, Валентина Василівна
Баканичев, Олександр Вікторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Спортивна медицина з основами долікарської допомоги у невідкладних станах». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, вимоги до здачі заліку і екзамену, спеціальна література, інші інформаційні ресурси для вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, медицина спортивна, допомога долікарська

Бібліографічний опис

Спортивна медицина з основами долікарської допомоги у невідкладних станах : методичні вказівки вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. В. Кульбака, О. В. Баканичев. - Київ : КНУБА : Талком, 2024. - 36 с. - Бібліогр. : с. 34 - 35.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced