Залежність захисних властивостей композиційних електромагнітних матеріалів від морфології феромагнітного наповнювача

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Композити діелектричних матриць з наповнювачами з металевих та металомістких елементів є ефективними матеріалами в сфері екранування електромагнітних полів. Їх ефективність заключається в можливості регулювання коефіцієнта поглинання та відбиття за рахунок зміни геометричних характеристик наповнювача. Теорія говорить, що зміна форми частинок на мікрорівні суттєво впливає на захисні властивості і це дозволить створювати захисні матеріали з тими самими властивостями, але меншою вагою.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, екранування, композиційні матеріали
Бібліографічний опис
Панова О.В. Залежність захисних властивостей композиційних електромагнітних матеріалів від морфології феромагнітного наповнювача / О.В. Панова, Я.І. Бірук // Екологія. Ресурси. Енергія : Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 25-26 листопада. - Київ : LP : КНУБА, 2020. - Секція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Ефективність. Новітнє проектування та експлуатація» - С. 16 - 17.
Зібрання