Обгрунтування конструктивних особливостей низькоенергоємних динамічних робочих органів та навісок землерийних машин

Ескіз

Дата

2015

Автори

Горбатюк, Є. В.
Тетерятник, О. А.
Пристайло, М. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються основні тенденції розвитку сучасних високошвидкісних робочих органів. Проаналізовані найпоширеніші шляхи розвитку сучасної будівельної та землерийної техніки як у світі, так і в Україні. Представлені найвідоміші конструкції динамічних робочих органів, що були розроблені на базі Київського національного університету будівництва і архітектури та конструкції нових робочих органів, що розроблялися протягом останніх років.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, дисковий робочий орган, кільцевий робочий орган, роторний робочий орган, конусна фреза, сила різання, енергоємність різання, питома продуктивність, дисковый рабочий орган, кольцевой рабочий орган, роторный рабочий орган, конусная фреза, сила резания, энергоемкость резания, удельная производительность, disk working organ, circular working organ, rotor working organ, cone milling cutter, cutting force, cutting power-hungryness, specific productivity

Бібліографічний опис

Горбатюк Є. В. Обгрунтування конструктивних особливостей низькоенергоємних динамічних робочих органів та навісок землерийних машин / Є. В. Горбатюк, О. А. Тетерятник, М. О. Пристайло // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 97-104. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset